Felhasználási feltételek
a Delirest Mobil Applikáció használatához

Köszöntünk a DELIREST Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. 5. em., cégjegyzékszám: 01-09-169156, elérhetőségek: info@delirest.hu, a továbbiakban: Szolgáltató) éttermi applikációjában. Jelen applikáció letöltésével lehetőséged van a DELIREST által üzemeltetett éttermek aktuális étlapjainak megtekintésére, véleményt írhatsz az általad igénybe vett szolgáltatásról, valamint az applikáció (a továbbiakban: Applikáció) működésével kapcsolatban segítséget kérhetsz tőlünk. Amennyiben regisztrációval rendelkezel, az Applikáció funkciói kibővülnek a fizetés és – egyes éttermek esetében – a rendelés funkciókkal.
A Szolgáltató, mint az Applikáció üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában tájékoztathatjuk a Felhasználókat, amelyet az Applikáción belül teszünk közzé. Ilyen esetekben a Felhasználási Feltételek módosított változata megjelenik az oldalon, a Felhasználási Feltételek tartalmát érdemes időről-időre megvizsgálni. A Felhasználó jogosult a Felhasználási Feltételek ellen tiltakozni, amint az megjelenítésre került az Applikációban.

Az Applikáció használatára vonatkozó feltételek

  1. Felhasználó lehet bármely természetes személy, aki az Applikációt letölti. Az alkalmazás telefonról történő letörlésével a Felhasználói státusz megszűnik.
  2. A Felhasználó számára az Applikáció letöltése és használata díjmentes.
  3. Az Applikáció regisztrációval és anélkül is használható, különbség az elérhető funkciók között van.
  4. Felhasználó köteles az Applikáció használata során esetleges megadott személyes adatait úgy őrizni, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáféréseket, a nevében és adataival történő esetleges jogosulatlan hozzáféréseket. Szolgáltató a Felhasználó ilyen jellegű adatvesztéseiért a felelősségét kizárja.
  5. Az Applikációban feltüntetettek árak a tényleges eladási árak, a vételár, amely az ÁFA-t (és esetleges más adókat) tartalmazza.
  6. Az Applikációkon megjelenő valamennyi információ, adat, meghatározás vagy leírás kizárólag a Felhasználó tájékoztatásául szolgál. Az Applikáción megjelenő információk és adatok felhasználása kizárólag a Felhasználó saját kockázatára és felelősségére történhet. A Szolgáltató rendszeresen gondoskodik az Applikációban megjelenő adatok és információk frissítéséről, azonban azok teljessége, helyessége, illetve pontossága tekintetében nem vállal felelősséget. A Szolgáltató nem felel az Applikációhoz kapcsolódóan harmadik személyek által közzétett adatokért, információkért sem. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyek az Applikáció használatával kapcsolatban, annak használatából, rendeltetésellenes használatából vagy használatra képtelen állapotából származhatnak, az Applikáció nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, üzemzavarból, az információ továbbítás esetleges késedelméből, számítógépes vírus által vagy más rosszindulatú kódból, az adatátviteli út hibájából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából vagy más, a felsoroltakhoz hasonló okból keletkezhetnek. Szolgáltató kizár bármely felelősséget az Applikáció megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. Felhasználó az Applikációt kizárólag saját felelősségére használja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a Felhasználó mobiltelefonján bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó mobiltelefonjához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más, harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.
  7. Az Applikáció felülete szerzői jogi műnek minősül. Az Applikáció magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan az ott feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten a Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja. A Szolgáltató előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül tilos az Applikáció egészének vagy részének másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése. A Felhasználó az Applikáció mobiltelefonra történő letöltésével, illetve annak használatával kizárólag az adott eszközön történő futtatására szerez felhasználási jogot. Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani az Applikációt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe. Az Applikáció visszafejtése, annak a mobileszközön kívül más eszközre történő átmásolása, átalakítása, bármilyen módon történő terjesztése, illetve minden más, a jelen Felhasználási feltételekben nem engedélyezett felhasználása a Szolgáltató szerzői jogát sérti, amelyért a jogsértő személy polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.
  8. Tájékoztatunk, hogy a Szolgáltató és a Felhasználó között jelen Applikáción keresztül létrejött szerződés online módon jött létre, mely távollévők között kötött szerződés, nem minősül írásban megkötött szerződésnek.

Elérhető funkciók minden Felhasználó számára

1. Étlap funkció:
Az étterem kiválasztását követően az adott étteremnél alkalmazott 2, 4 vagy 5 napos időintervallumban látható az adott napi kínálat. Az ételek leírása cukor és laktóztartalom, tápérték, valamint allergén (tojás, glutén, zeller stb) szerint kerül meghatározásra. Az ételek tápanyagtartalma tájékoztató jellegű. Az Applikációban megjelenő allergénekre és intoleranciára vonatkozó információk alapját a felhasználta alapanyag gyártók összetevőkre vonatkozó jelölései biztosítják. Ezen információk és adatok nem tartalmazzák a gyártói környezetre vonatkozóan az ott jelenlévő allergéneket, intoleranciát kiválthathó anyagokat, valamint a gyártók által csomagoláson feltüntetett nyomokban allergént tartalmazó utalásokat. Egyben a Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy konyháiban különböző allergéneket tartalmazó élelmiszereket, ételeket is előállít, így az allergén vagy intolerancia jelenlét jelöléssel el nem látott ételeknél is a nyomokban fellelhető allergén tartalom nem zárható ki teljességgel. Bővebb információt az ételkészítési technológiával és a felhasznált alapanyagokkal kapcsolatban az adott étterem konyhafőnöke vagy az üzletvezetője tud adni. A teljes ételválaszték csak az étterem nyitásakor garantált.
2. „Értékelj minket” funkció (“A te mosolyod a mi örömünk” – Did we make you smile?)
A Felhasználó részére Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó által választott étterem által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban vélemény írására, fejlesztési javaslat megfogalmazására. A kérdőív az Applikáción kívül, a www.servicemonitor.co oldalon keresztül érhető el, amely a funkció igénybevétele esetén automatikusan betöltődik. A Felhasználó értékelheti az ételek minőségét, az éttermi kiszolgálást, a tisztaságot, valamint szabad szöveges véleménynyilvánításra is van lehetősége.
3. Segítség funkció
A funkció használata során az Applikációval kapcsolatos technikai, informatikai hibák jelentésére nyílik mód, továbbá az Applikáció letöltésével kapcsolatos kérdések megválaszolására kérhet a Felhasználó a Szolgáltatótól iránymutatást.

Elérhető funkciók regisztrációval rendelkező Felhasználók számára

1. Egyenlegfeltöltés, egyenleg ellenőrzése
A regisztrált Felhasználó az általa kiválasztott étteremben történő fizetéshez az egyenlegét is használhatja, amelyet az Applikációban ellenőrizhet és nem elegendő egyenleg esetén bankkártyával vagy SZÉP kártyával (OTP, MKB, K&H) fel is tölthet.
A bankkártyával történő egyenlegfeltöltéshez el kell neveznie az egyenleghez használandó kártyáját (tetszőleges PIN kód és jelszó megadása, kártya elnevezése), majd a feltöltendő összeget kiválasztania (5000 Ft, 10000 Ft, 15000 Ft, 20000 Ft, egyéb), megadni az éttermet, ahol az egyenleget használni kívánja és a zsebet (alapfogyasztás), amire elköltheti az összeget. Az Applikáció innen az OTP Simple Pay oldalra navigál, amelyen keresztül az egyenleg kártyára történő feltöltése teljesíthető.
OTP SZÉP Kártyával történő feltöltéshez el kell nevezni a kártyát, meg kell adni egy tetszőleges PIN kódot, amelyet a kártyaművelethez az Applikáción belül tud használni, majd innen a Felhasználó az OTP Bank felületére érkezik, ahol meg tudja adni a SZÉP kártya adatait (kibocsátó bank neve, kártyaszám, kártyára írt név, lejárati dátum, érvényesítési kód (CVC2/CVV2)).
MKB SZÉP Kártyával történő feltöltéshez el kell nevezni a kártyát, ki kell választani a feltöltendő összeget (5000 Ft, 10000 Ft, 15000 Ft, 20000 Ft, egyéb), kiválasztani az éttermet, ahol az egyenleget használni kívánja és a zsebet (alapfogyasztás). A Feltöltés gomb megnyomásával az MBH Bank felülete nyílik meg, ahol a kártyaszám és a CVV kód megadásával a kiválasztott összeg feltölthető.
K&H SZÉP Kártyával történő feltöltéshez el kell nevezni a kártyát, ki kell választani a feltöltendő összeget (5000 Ft, 10000 Ft, 15000 Ft, 20000 Ft, egyéb), kiválasztani az éttermet, ahol az egyenleget használni kívánja és a zsebet (alapfogyasztás). A Feltöltés gomb megnyomásával a K&H Bank online fizetési felülete nyílik meg, ahol a kártyaszám, lejárati dátum, és CVV kód megadásával a kívánt összeg feltölthető.
2. Fizetés QR kóddal
Amennyiben elegendő egyenleg áll rendelkezésre, úgy a kiválasztott étteremben az Applikációban található QR kód pénztárnál történő beolvasásával is kiegyenlítheti az ételek árát.
3. Rendelés
A rendelés funkció a regisztrált felhasználók részére is csak korlátozott éttermekben érhető el. A rendelés leadására előzetesen, az adott étteremben meghirdetett feltételekkel van lehetőség. Rendeléskor a rendelés összege azonnal levonásra kerül az egyenlegből. A rendelt étel a kiválasztott átvételi időpontban és helyszínen vehető át.
Panaszkezelés, jogérvényesítés, vitarendezés
Jelen Felhasználási Feltételek vonatkozásában a magyar jog az irányadó.
Felhasználó a termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogérvényesítéssel a Felhasználó a Szolgáltatóval szemben léphet fel.  Amennyiben a Felhasználónak az Applikáció működésével kapcsolatban panasza van, úgy azt a Szolgáltató részére a megfelelő felületeken keresztül (mobilalkalmazás és/vagy honlap) keresztül jelentheti be.
Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő szóbeli panaszt haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak. Szolgáltató minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül a Felhasználót tájékoztatja. Amennyiben a Felhasználó által tett kifogások a panaszbejelentési eljárás során nem orvosolhatóak, továbbá a Felhasználó részéről felmerülő egyéb vitás kérdések a felek közötti tárgyalások során sem rendeződnek, Felhasználó jogosult igénybe venni az alábbi lehetőségeket.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; elérhetőségei: Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; Fax: 06 (1) 488 21 86; Telefon: 06 (1) 488 21 31. A Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást és együttműködik annak eljárása során. Amennyiben a Felhasználó a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül. A Felhasználó (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag
A Szolgáltató és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint vállalkozásnak minősülő Felhasználók közöttük esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket megoldás céljából a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti rendes bíróság elé kell terjeszteni. A Ptk. szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
DELIREST Magyarország Kft.
Szolgáltató