Szabálykövető és etikus magatartás

Etikusan cselekedni nemcsak a helyes dolog, hanem az üzlet szempontjából is az egyetlen járható út. A bizalom, amelyet alkalmazottaink, ügyfeleink és vásárlóink belénk vetnek, alapvető fontosságú a hírnevünk és vállalkozásunk hosszú távú sikerének védelme szempontjából. Hiszünk a felelősségteljes vezetésben; abban, hogy az etikus viselkedés és az integritáson alapuló döntések terén példát kell mutatnunk és példaképként kell szolgálnunk. Befogadó és támogató kultúránkkal olyan munkahelyet teremtünk meg, ahol munkatársaink és partnereink bármikor hallattathatják szavukat és meghallgatásra is találnak.

Delirest Üzleti Magatartási Kódex

Üzleti magatartási kódex

Az Üzleti Magatartási Kódexünk (ÜMK) a tisztességes üzletvitel melletti elkötelezettségünket fejezi ki, melynek lényege az, hogy mindenkivel –ügyfeleinkkel, munkatársainkkal, beszállítóinkkal, alvállalkozóinkkal, valamint a szélesebb közösséggel is – becsületesen, a vallott értékeinkkel összhangban és tisztelettel bánunk.

Az egész vállalatcsoport működését átfogó üzleti magatartási szabályzatunk követését és betartását minden egyes dolgozónktól elvárjuk. A vállalat HR Igazgatója személyesen felügyeli, hogy a kapcsolódó képzési programban minden dolgozó részt vegyen, a szabályzatokat munkavállalóink megismerjék, megértsék és betartsák.

Delirest Szállítói Magatartási Kódex

Szállítói magatartási kódex

Kiemelt célunk, hogy olyan beszállítókkal működjünk együtt, akik hasonló értékeket vallanak, mint mi, és ugyanazon magas etikai normák és elvek szerint működnek.

Szállítói magatartási kódexünk meghatározza a felelős beszerzés kulcsfontosságú területeire vonatkozó iránymutatásainkat és elvárásainkat, emellett biztosítja a következetességet és a kiválóságot minden érdekelt fél számára. A szabályzat meghatározza azokat a minimumkövetelményeket, amelyeknek beszállítóinknak meg kell felelniük ahhoz, hogy üzletet kössenek a Delirest-tel.

Szervezeti kultúránk

Szervezeti kultúránk alapvető értéke az integritás, a szabályoknak és saját erkölcsi, etikai normáinknak való megfelelés.

Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy az üzleti tevékenységünket becsületesen, a vallott értékeink mentén folytassuk, és olyan befogadó környezetet alakítsunk ki, ahol az emberek úgy érzik, hogy bátran jelezhetik az esetleges aggályaikat anélkül, hogy amiatt bármilyen veszély fenyegetné.

Delirest FaceUp visszaélés-bejelentési szabályzat

FaceUp

Bátorítani szeretnénk Önt, hogy használja visszaélés-bejelentési eszközeinket arra, hogy megtalálja az etikai vagy jogi dilemmák és kérdések megoldását. Azt kívánjuk, hogy szabadon fejezze ki véleményét, és bizalmasan jelezze bármilyen aggályát olyan tisztességtelen, jogsértő, vagy más okból helytelen körülménnyel vagy magatartással kapcsolatban, amely felkelti az Üzleti Magatartási Kódexünk („ÜMK”) megszegésének a gyanúját. Ez magában foglalhatja az egészségvédelemmel, munkabiztonsággal és környezettel, munkahelyi zaklatással, emberi jogok megsértésével, megvesztegetéssel és korrupcióval, versenyellenes magatartással, lopással és csalással, pénzügyi vagy egyéb jelentési szabálytalanságokkal és általában az üzleti integritással kapcsolatos aggályokat.

FaceUp programA „FaceUp, Szólalj fel!” egy bizalmas bejelentő program, amely bárki – munkavállalóink mellett akár szállítóink, partnereink és vásárlóink – által használható, és az év 365 napján, a nap 24 órájában elérhető.

Szeretnénk megnyugtatni Önt, hogy aggályait bármikor, megtorlástól való félelem nélkül felvetheti. A bejelentéseket bárki névtelenül is megteheti, és kizárólag egy szűk vezetőségi körhöz – a vállalatcsoport ügyvezetőihez és jogi, valamint HR igazgatójához – futnak be.

Megtekintés

Minőségirányítás

A Delirest Magyarország Kft. a 2001-es év óta ISO 9001 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszerben működteti egységeit. Ennek szerves része a HACCP alapelvek szerint működő élelmiszerbiztonsági rendszerünk is, melyet az ISO 22000 élelmiszerbiztonsági szabvány elvárásai szerint működtetünk és fejlesztünk. 2010/2011-ben környezetirányítási és munkahelyi egészség és biztonság szabványok elvárásainak való megfeleléssel tovább bővítettük irányítási rendszerünket.

ISO 22000 élelmiszerbiztonsági rendszerben auditált egységeink: Office Garden, Petz Aladár Kórház, Samsung SDI, Science Park étterem, XVIII. kerületi önkormányzat konyha.

ISO tanúsítványaink

Delirest Kft. ISO tanúsítványok

Energetikai szakreferensi riport